Ranks

Keep learning with Công ty TNHH ADC. Collect points on the forum or on the eLearning platform. Those points will make you reach new ranks.

How do I earn badges?

When you finish a course or reach milestones, you're awarded badges.

How do I score more points?

You can score more points by answering quizzes at the end of each course content. Points can also be earned on the forum. Follow this link to the guidelines of the forum.

Ranks
 • Rank badge
  Tiến sĩ
  10.000 points
 • Rank badge
  Thạc sĩ
  2.000 points
 • Rank badge
  Cử nhân
  500 points
 • Rank badge
  Học sinh
  100 points
 • Rank badge
  Newbie
  1 points

Danh hiệu

Bên cạnh việc nổi tiếng với các câu hỏi và câu trả lời của mình, bạn còn nhận được huy hiệu vì đặc biệt hữu ích.

Huy hiệu xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu
Register to the platform
6 người dùng được thưởng
Know yourself
Know yourself
Complete your profile
2 người dùng được thưởng
Community hero
Community hero
Reach 2000 XP
1 người dùng được thưởng
Power User
Power User
Complete a course
0 người dùng được thưởng
Certified Knowledge
Certified Knowledge
Get a certification
0 người dùng được thưởng