NV Kế Toán Nội Bộ

HCM,

Nơi làm việc: 93 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (8:00 - 17:00)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Phụ trách các mảng kế toán được giao trong phòng kiểm soát nội bộ.

- Thiết lập ngân sách của các phòng ban/ ngành/ công ty thành viên...

- Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách.

Điều chỉnh ngân sách cho phù hợp khi xảy ra biến động.

Tính chi phí của các chính sách bán hàng của ngành.

- Báo cáo công nợ.

Và các công việc được giao từ quản lý…

 

2. YÊU CẦU:

- Có từ 1 năm kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán nội bộ.

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH về kế toán/ kiểm toán/ kinh tế

- Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel trong công việc kết xuất số liệu, phân tích số liệu